Principals programes de la societat

TOURISM STUDENTS

Tourismembassy neix sobretot amb una missió: ajudar als estudiants de turisme i de totes aquelles disciplines relacionades, per a que puguin millorar i trobar les eines que els hi ajudin al desenvolupament de la seva carrera.

 Els estudiants són el futur, per això pensem que mereixen que els hi donem el suport que necessiten. A més, a Tourismembassy podran crear un perfil que pot ajudar-los com targeta de presentació, ja sigui en ofertes de feina o en presentacions amb empreses, perquè no només són importants els coneixements acadèmics, sinó que les seves experiències com part activa en el turisme conten pel seu bagatge professional.

SHARKS HELPER

A Tourismembassy apostem pel respecte a la natura i per practicar un turisme sostenible i ecològic. En aquesta línia donem el nostre suport a iniciatives que treballen per defensar els drets dels animals, com és el cas de Shark Angels.

Els taurons són un dels animals més afectats negativament per l’impacte del turisme. Aquesta associació toma mesures a nivell local a través de l’educació, la difusió en mitjans i la conscienciació per millorar així el futur d’aquests animals.

 http://sharkangels.org/

TOURISM KIDS

Tourismembassy aposta pel turisme de respecte i creu fermament en la repercussió positiva d’aquest en la societat.

 Un dels col·lectius més vulnerables actualment són els nens, i el turisme té la capacitat de generar oportunitat al seu entorn per aconseguir que les seves famílies surtin endavant i d’aquesta manera aconseguir un futur més prometedor per a tots aquests nens.

 Per això Tourismembassy anima a la seva comunitat a viatjar sempre pensant en el benefici que les seves accions poden aportar al territori que visita i ho vegi com una oportunitat de millorar la societat d’aquest planeta.

 Els nens són el nostre futur i mereixen disposar d’oportunitats per continuar endavant i lluitar pels seus somnis. I nosaltres podem ajudar-los a través de la nostra passió: el turisme.

TOURISM FREE

A Tourismembassy creem en un món sense barreres i lluitem per aconseguir que el turisme sigui assequible per a tothom.

La discapacitat no és sinó una capacitat distinta, i és que tots som diferents i tenim capacitats diferents, per això a Tourismembassy volem aconseguir un món per a tots on no ens diferenciïn per les nostres capacitats sinó per les nostres particularitats.

 Volem animar a totes aquelles empreses que formen part de la família del turisme a que eliminin les barreres i permetin gaudir a tot el món per igual del plaer de viatjar i conèixer noves experiències.

GREEN TOURISM PLANET

Tourismembassy defensa el turisme responsable i sostenible.

El planeta Terra viu un moment complicat i és responsabilitat de tots ajudar a mantenir i recuperar els recursos que ens brinda practicant un turisme ecològic i sostenible en el que ajudem a preservar la biodiversitat, respectem la població local, consumim la menor quantitat de recursos no renovables i sobretot siguem conscients de que tots els nostres actes tenen una repercussió.

A Tourismembassy volem que dins d’un segle les noves generacions donin gràcies per com vam tractar en el seu moment el planeta Terra.

En el marc del nostre compromís amb el desenvolupament sostenible i la responsabilitat ambiental, TourismEmbassy està orgullós de col·laborar amb Infomaniak per allotjar les nostres dades en servidors informàtics a Suïssa. Infomaniak es distingeix com un dels líders europeus en matèria d'allotjament eco-responsable, el que s'aligna perfectament amb la nostra missió de promoure un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.

Infomaniak ha implementat una sèrie de bones pràctiques per assegurar la sostenibilitat dels seus centres de dades. La seva aproximació inclou la recuperació del 100% de l'energia consumida per escalfar fins a 6.000 llars, l'ús exclusiu d'energia renovable certificada per a totes les seves operacions, i el refredament dels seus centres de dades amb aire exterior filtrat, sense recórrer a l'aire condicionat. A més, el seu compromís cap a la neutralitat de carboni supera àmpliament els estàndards habituals, amb una compensació de totes les seves emissions de CO2 en un 200% a través d'organitzacions sense ànim de lucre.

Escollir Infomaniak significa també donar suport a una empresa que contribueix activament a l'economia regional, no deslocalitza cap posició permanent i prefereix els proveïdors i prestadors de serveis locals. Aquesta aproximació no només garanteix una major seguretat i confidencialitat per a les nostres dades, sinó que també reflecteix el nostre compromís a fer opcions responsables que suporten l'economia local i minimitzen el nostre impacte ambiental.

Aquesta col·laboració subratlla la nostra determinació a TourismEmbassy per una gestió energètica prudent i la promoció de centres de dades responsables. En associació amb Infomaniak, estem prenent passos concrets cap a un futur més sostenible, en línia amb la nostra visió d'un turisme respectuós amb el medi ambient i socialment responsable.