Condicions legals

TERMES I CONDICIONS GENERALS D´ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA WEB

Introducció
Tourismembassy ("el Proveïdor") us dóna la benvinguda a www.tourismembassy.com. L'accés i ús del nostre lloc web estan regits per aquests Termes i Condicions meticulosament redactats per assegurar un enteniment i acord mutu entre el Proveïdor i els Usuaris.
1. Accés de l'Usuari, Registre i Obligacions
Accés de l'Usuari: S'atorga accés al nostre lloc web a individus que reconeixen i accepten aquests Termes incondicionalment. Alguns serveis poden requerir registre, pel qual s'ha de proporcionar informació precisa i completa.
Obligacions: Els usuaris acorden utilitzar el lloc web i els seus serveis de manera legal, respectant totes les lleis, drets i interessos de tercers aplicables. L'ús no autoritzat, incloent però no limitat a, hacking, mineria de dades o qualsevol forma d'activitat il·legal, està estrictament prohibit.
2. Modificacions i Actualitzacions
El Proveïdor es reserva el dret unilateral de modificar, suspendre o interrompre qualsevol aspecte del lloc web o serveis sense previ avís. S'anima als usuaris a revisar regularment els Termes per estar informats de qualsevol canvi.
3. Contingut i Propietat Intel·lectual
Propietat: Tot el contingut, incloent textos, gràfics, logotips i programari, és propietat del Proveïdor o està degudament llicenciat. La reproducció o ús no autoritzat és una violació de les lleis de propietat intel·lectual.
Contingut Generat per l'Usuari: Els usuaris poden contribuir amb contingut sota la condició que no infringeixi cap llei o dret de tercers. El Proveïdor es reserva el dret de revisar, editar o eliminar qualsevol contingut a la seva discreció.
4. Exclusió de Garanties i Limitació Comprensiva de Responsabilitat
Sense Garanties: El lloc web i els seus serveis es proporcionen "tal qual" sense garanties, expressades o implícites. El Proveïdor no garanteix l'exactitud, fiabilitat, disponibilitat o idoneïtat de qualsevol informació en el lloc web.
Limitació de Responsabilitat: El Proveïdor no serà responsable de danys, inclosos directes, indirectes, incidents, punitius o conseqüencials, derivats de l'ús o la incapacitat d'usar el lloc web, fins i tot si el Proveïdor ha estat advertit de la possibilitat d'aquests danys.
5. Protecció de Dades i Privadesa
Compliment: Totalment conforme amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) i recomanacions de la CNIL, el Proveïdor assegura el més alt nivell de protecció de dades i privadesa per als usuaris en totes les jurisdiccions operatives.
Processament de Dades: Les dades personals proporcionades pels usuaris seran processades de manera legal, justa i transparent per a fins específics, explícits i legítims únicament.
6. Jurisdicció, Resolució de Disputes i Llei Aplicable
Jurisdicció Exclusiva: Qualsevol disputa sorgida sota o en connexió amb aquests Termes estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva dels tribunals francesos.
Llei Aplicable: Aquests Termes i Condicions estan governats per i construïts d'acord amb la llei francesa, malgrat l'accessibilitat global del lloc web.
7. Acord Integral
Aquests Termes, juntament amb la Política de Privadesa i qualsevol altre avís legal publicat pel Proveïdor en el lloc web, constitueixen l'acord complet entre el Proveïdor i l'Usuari respecte a l'ús del lloc web.
8

. Seguretat Digital i Limitació de Responsabilitat per Amenaces en Línia
Naturalesa de la Plataforma en Línia: El Proveïdor reconeix que www.tourismembassy.com és una plataforma en línia i, malgrat mesures de seguretat rigoroses, és inherentment vulnerable a diverses amenaces en línia incloent, però no limitat a, virus, hacking, activitats de phishing i altres formes d'atacs cibernètics.
Mesures de Seguretat: El Proveïdor es compromet a emprar mètodes i tecnologies de seguretat d'Internet raonables i actuals per protegir el lloc web i els seus usuaris. No obstant això, el Proveïdor no pot garantir la seguretat absoluta de qualsevol informació transmesa a través d'Internet o emmagatzemada en els nostres sistemes.
Limitació de Responsabilitat: El Proveïdor no serà responsable de cap dany directe, indirecte, incidental, especial, conseqüencial o punitiu resultant de:
Pèrdua o dany a les dades o informació dels usuaris degut a virus, hacking, phishing o qualsevol altre atac cibernètic que pugui ocórrer malgrat els millors esforços del Proveïdor.
Accés no autoritzat, ús, alteració o fuita de dades personals o números de targetes de crèdit per tercers.
Qualsevol interrupció, error o mal funcionament del lloc web, incloent però no limitat a aquells causats per manteniment, actualitzacions o atacs externs a la infraestructura de seguretat del lloc web.
Responsabilitats dels Usuaris: Els usuaris són responsables de prendre les seves pròpies precaucions per protegir les seves dades i sistemes contra virus, cucs, cavalls de Troia i altres continguts nocius o destructius. El Proveïdor aconsella als usuaris emprar el seu propi programari de protecció contra virus i tenir precaució amb les estafes de phishing.
Notificació i Mitigació: En cas de qualsevol violació de seguretat, el Proveïdor prendrà totes les mesures raonables per notificar als usuaris afectats i mitigar els efectes d'aquestes violacions d'acord amb les lleis i regulacions aplicables.
9. Enllaços i Serveis de Tercers
9.1 Enllaços de Tercers: El lloc web del Proveïdor pot contenir enllaços a llocs web de tercers no propietat o controlats pel Proveïdor. Aquests enllaços es proporcionen només per comoditat, i la inclusió de qualsevol enllaç no implica l'aval, aprovació o verificació per part del Proveïdor. El Proveïdor no assumeix cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privadesa o pràctiques de cap lloc de tercers. S'anima als usuaris a llegir els termes i polítiques de privadesa de qualsevol lloc de tercers que visitin.
9.2 Serveis de Tercers: El lloc web del Proveïdor pot permetre o assistir en el compromís amb serveis o recursos de tercers. Qualsevol tracte amb tercers facilitat pel lloc web, incloent la participació en promocions, la compra de béns o serveis i qualsevol altre terme associat amb tals tractes, és exclusivament entre l'usuari i el tercer. El Proveïdor no serà responsable o responsable de cap part d'aquests tractes o promocions.
10. Indemnització de l'Usuari
Els usuaris acorden indemnitzar, defensar i eximir de responsabilitat al Proveïdor, els seus afiliats, funcionaris, directors, empleats, agents, llicenciadors i proveïdors de i contra totes les pèrdues, despeses, danys i costos, inclosos els honoraris raonables d'advocats, resultants de qualsevol violació d

'aquests termes i condicions o qualsevol activitat relacionada amb el compte de l'usuari (incloent la conducta negligente o il·lícita) per part de l'usuari o qualsevol altra persona accedint al lloc utilitzant el compte d'Internet de l'usuari.
11. Terminació de l'Ús
El Proveïdor es reserva el dret, a la seva sola discreció, de terminar el seu accés a tot o part del lloc web, amb o sense avís, per qualsevol motiu, incloent, sense limitació, la violació d'aquests Termes. A la terminació, el seu dret a utilitzar el lloc web cessa immediatament, i el Proveïdor pot desactivar o eliminar immediatament el seu compte i tota la informació i arxius relacionats en el seu compte.
12. Modificacions dels Serveis
El Proveïdor es reserva el dret en qualsevol moment i de tant en tant de modificar, suspendre o interrompre, temporal o permanentment, el lloc web (o qualsevol part d'aquest) amb o sense avís. Vostè accepta que el Proveïdor no serà responsable davant vostè o cap tercer per qualsevol modificació, suspensió o interrupció del lloc web o qualsevol servei.
13. Restricció d'Edat
El lloc web i els seus serveis estan destinats exclusivament per a usuaris que tenen tretze (13) anys d'edat o més, i qualsevol registre per, ús de, o accés al lloc web per qualsevol persona menor de 13 és no autoritzat, sense llicència, i en violació d'aquests Termes. En utilitzar el lloc web, vostè declara i garanteix que té 13 anys o més i que accepta complir amb tots els termes i condicions d'aquest acord.
14. Avisos per al Contingut Generat per l'Usuari
El Proveïdor no controla, avala ni assumeix responsabilitat per cap contingut generat per l'usuari disponible en o vinculat al lloc web. En utilitzar el lloc web, vostè reconeix que el Proveïdor no pot garantir l'exactitud, integritat o qualitat d'aquest contingut i que pot estar exposat a contingut que és inexacte, ofensiu, indecent o censurable.
15. Ús Internacional i Compliment
Considerant la naturalesa global d'Internet, els usuaris acorden complir amb totes les regles locals respecte al comportament en línia i contingut acceptable, incloses les lleis relatives a l'exportació de dades des del país de residència de l'usuari. També acorda complir amb totes les lleis aplicables respecte a la transmissió de dades tècniques exportades des del país en el qual resideix.
16. Divisibilitat i No Renúncia
Si alguna disposició d'aquests Termes és trobada per un tribunal de jurisdicció competent com a invàlida, les parts de totes maneres acorden que el tribunal hauria d'esforçar-se per donar efecte a les intencions de les parts reflectides en la disposició, i les altres disposicions d'aquests Termes romanen en ple efecte. La falta del Proveïdor per exercir o fer valer qualsevol dret o disposició d'aquests Termes no constituirà una renúncia a tal dret o disposició.
17. Canvis als Termes
El Proveïdor es reserva el dret, a la seva sola discreció, de canviar els Termes sota els quals s'ofereix el lloc web. La versió més actual dels Termes suplantarà totes les versions prèvies. El Proveïdor li anima a revisar periòdicament els Termes per estar informat de les nostres actualitzacions.
18. Comentaris i Informació de Contacte
El Proveïdor dóna la benvinguda a les seves preguntes o comentaris respecte als Termes. Els comentaris, suggeriments

 i suggeriments de millores són sempre apreciats i poden ser somesos a través dels canals de contacte proporcionats al lloc web.
19. Disponibilitat del Servei i Temps d'Inactivitat
19.1 Manteniment Programat: El Proveïdor es compromet a assegurar un rendiment i fiabilitat òptims de www.tourismembassy.com. Per aconseguir això, es realitzarà manteniment programat, el que pot requerir temporalment posar el lloc web fora de línia. El Proveïdor s'esforçarà per realitzar aquest manteniment durant temps de baix trànsit i proporcionarà un avís raonable als usuaris sempre que sigui possible, detallant el temps d'inactivitat esperat i la naturalesa del treball a realitzar.
19.2 Temps d'Inactivitat No Programat: Malgrat els millors esforços del Proveïdor, problemes imprevistos poden causar interrupcions del servei o temps d'inactivitat no programat. El Proveïdor no garanteix accés ininterromput al lloc web i serveis i no serà responsable de les conseqüències resultants d'aquestes interrupcions. Això pot incloure, però no es limita a, fallades de servidor, errors de programari, fallades de maquinari, o atacs externs a la infraestructura de seguretat del lloc web.
19.3 Mitigació i Comunicació: En cas de qualsevol interrupció del servei, ja sigui programada o no programada, el Proveïdor prendrà totes les mesures raonables per restaurar l'accés i funcionalitat el més ràpidament possible. Les actualitzacions respecte a interrupcions del servei, temps de resolució esperats i progrés cap a la restauració del servei seran comunicats a través del lloc web o per correu electrònic a usuaris registrats.
19.4 Responsabilitats de l'Usuari Durant el Temps d'Inactivitat: S'aconsella als usuaris salvaguardar el seu treball i dades emprant solucions apropiades de còpia de seguretat i recuperació de dades. El Proveïdor no serà responsable de la pèrdua de dades o qualsevol treball en curs que pugui ser afectat a causa de temps d'inactivitat.
19.5 Limitació de Responsabilitat: Mentre el Proveïdor prioritza l'estabilitat i seguretat de la plataforma, no serà responsable de cap dany directe, indirecte, incidental, conseqüencial o punitiu resultant de la disponibilitat o indisponibilitat del lloc web i serveis. Els usuaris reconeixen que són els únics responsables d'assegurar que el seu ús del lloc web i la seva dependència dels seus serveis compleixin amb els seus requisits individuals i es dugui a terme d'acord amb aquests Termes.
19.6 Modificacions al Servei: El Proveïdor es reserva el dret de modificar o descontinuar, temporal o permanentment, el lloc web o qualsevol servei proporcionat en aquest sense previ avís. Els usuaris acorden que el Proveïdor no serà responsable davant ells o cap tercer per qualsevol modificació, suspensió o interrupció del servei.
20. Força Major
20.1 Definició: Per als propòsits d'aquests Termes, "Força Major" es refereix a qualsevol esdeveniment més enllà del control raonable del Proveïdor, incloent però no limitat a, desastres naturals (com terratrèmols, huracans, inundacions), guerra, terrorisme, vagues, disputes laborals no involucrant la força laboral del Proveïdor, actes del govern, pandèmies, epidèmies, fallades de serveis públics o disturbis civils, actes de Déu, o la indisponibilitat d'Internet o una part d'aquest.
20.2 Exemp

ció de Responsabilitat: El Proveïdor no serà responsable ni responsable per qualsevol fallada en el rendiment, o retard en el rendiment de, qualsevol de les seves obligacions sota aquests Termes que sigui causat per esdeveniments fora del seu control raonable (Esdeveniment de Força Major). Aquesta exempció de responsabilitat inclou qualsevol interrupció de serveis, pèrdua de dades, fallada en proporcionar un servei particular, o degradació de l'experiència de l'usuari degut a un Esdeveniment de Força Major.
20.3 Notificació: En cas d'un Esdeveniment de Força Major, el Proveïdor s'esforçarà per notificar als usuaris de manera oportuna, proporcionant detalls de l'Esdeveniment de Força Major i el seu impacte potencial en els serveis proporcionats pel lloc web.
20.4 Mitigació i Continuació del Servei: El Proveïdor prendrà totes les mesures raonables per mitigar els efectes de l'Esdeveniment de Força Major i reprendre el rendiment de les seves obligacions afectades tan aviat com sigui raonablement possible. Això inclou la reassignació de recursos, la recerca de solucions alternatives per complir amb les obligacions, i la col·laboració amb proveïdors de serveis.
20.5 Dret a Suspensió o Terminació del Servei: Si l'Esdeveniment de Força Major persisteix per un període prolongat (definit pel Proveïdor), el Proveïdor es reserva el dret de suspendre o terminar qualsevol servei afectat o aquests Termes sense responsabilitat. Els usuaris seran notificats de qualsevol decisió d'aquest tipus i se'ls proporcionarà informació respecte a la cessació de serveis o la terminació de l'acord.
20.6 Reconegut per l'Usuari: Els usuaris reconeixen i acorden que el Proveïdor no és responsable de cap retard o fallada en el rendiment resultants directament o indirectament d'actes de la naturalesa, forces, o causes més enllà del seu control raonable, incloent sense limitació, fallades d'Internet, fallades d'equips informàtics, fallades d'equips de telecomunicacions, altres fallades d'equips, fallades d'energia elèctrica, o qualsevol altre Esdeveniment de Força Major.
21. Preus i Serveis
21.1 Serveis Proporcionats: El Proveïdor ofereix diversos serveis a través del lloc web www.tourismembassy.com, com es detalla a la plataforma. Aquests serveis poden incloure, però no estan limitats a, accés a contingut digital, serveis de subscripció i altres recursos en línia. Les característiques específiques, funcionalitats i limitacions de cada servei seran descrites al lloc web o a l'acord de servei.
21.2 Preus: Els preus dels serveis oferts al lloc web estan llistats a les seccions rellevants i estan subjectes a canvis. El Proveïdor es reserva el dret d'ajustar els preus dels serveis oferts al lloc web en qualsevol moment. No obstant això, qualsevol canvi de preus no afectarà ordres o subscripcions ja acceptades o confirmades pel Proveïdor abans de l'anunci del canvi de preus.
21.3 Notificació de Canvis de Preus: En cas d'un canvi de preus per a un servei de subscripció o qualsevol servei amb càrrecs recurrents, el Proveïdor proporcionarà als usuaris un avís raonable d'aquests canvis abans que esdevinguin efectius. Aquest avís pot ser proporcionat a través del lloc web, per correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà de comunicació considerat apropiat pel Proveïdor.
21.4 Modificacions del Serve

i: El Proveïdor busca contínuament millorar i enriquir els serveis oferts als usuaris. Com a resultat, el Proveïdor es reserva el dret de modificar, afegir o eliminar característiques, funcionalitats i serveis sense previ avís. No obstant això, si tals modificacions redueixen significativament la funcionalitat d'un servei pagat, el Proveïdor proporcionarà als usuaris afectats un avís raonable i l'oportunitat de cancel·lar la seva subscripció o servei.
21.5 Acceptació de Canvis per l'Usuari: L'ús continuat del lloc web i els seus serveis després de tals canvis en preus o serveis constitueix el consentiment de l'usuari a aquests canvis. S'anima als usuaris a revisar regularment el lloc web i aquests Termes per assegurar-se d'estar informats sobre qualsevol canvi.
21.6 Reemborsaments i Cancel·lacions: Les polítiques de reemborsament i cancel·lació del Proveïdor per als seus serveis es detallen al lloc web o a l'acord de servei. S'aconsella als usuaris revisar aquestes polítiques abans de comprar o subscriure's a qualsevol servei. Alguns serveis poden estar subjectes a termes i condicions específics que inclouen polítiques de reemborsament i cancel·lació detallades.
22. Infracció de Propietat Intel·lectual i Política DMCA
22.1 Avís d'Infracció: El Proveïdor respecta els drets de propietat intel·lectual d'altres i espera que els usuaris del lloc web facin el mateix. Els usuaris o propietaris de drets d'autor que creguin que els seus drets de propietat intel·lectual han estat infringits pel contingut del lloc web són animats a notificar al Proveïdor d'acord amb les directrius de la Llei de Drets d'Autor del Mil·lenni Digital (DMCA). La notificació hauria d'incloure:
Una descripció detallada de l'obra protegida per drets d'autor que l'usuari o propietari al·lega ha estat infringida.
Una descripció de l'ubicació on es troba el material que s'al·lega està infringint al lloc web.
Informació de contacte de la part reclamant, com una adreça, número de telèfon i, si està disponible, una adreça de correu electrònic.
Una declaració de la part reclamant que té una creença de bona fe que l'ús disputat no està autoritzat pel propietari dels drets d'autor, el seu agent, o la llei.
Una declaració, feta sota pena de perjuri, que la informació a la notificació és precisa i que la part reclamant està autoritzada a actuar en nom del propietari d'un dret exclusiu que suposadament ha estat infringit.
22.2 Resposta del Proveïdor: A la recepció d'un avís d'infracció vàlid, el Proveïdor investigarà ràpidament la queixa i prendrà les accions apropiades sota el DMCA i altres lleis aplicables de propietat intel·lectual. Això pot incloure l'eliminació o deshabilitació de l'accés al material al·legat ser objecte d'activitat infractora.
22.3 Contra-Notificació: Els usuaris que creguin que el seu contingut ha estat eliminat o deshabilitat erròniament a causa d'un error o identificació errònia poden presentar una contra-notificació al Proveïdor. La contra-notificació ha de contenir:
El nom, adreça i número de telèfon de l'usuari.
Identificació del contingut que ha estat eliminat o deshabilitat i la ubicació en la qual el contingut va aparèixer abans que fos eliminat o deshabilitat.
Una declaració sota

 pena de perjuri que l'usuari té una creença de bona fe que el contingut va ser eliminat o deshabilitat com a resultat d'un error o identificació errònia.
La signatura física o electrònica de l'usuari.
22.4 Infractors Reiterats: D'acord amb el DMCA i altres lleis aplicables, el Proveïdor ha adoptat una política de terminació, en circumstàncies apropiades i a discreció exclusiva del Proveïdor, d'usuaris que es considerin infractors reiterats. El Proveïdor també pot, a la seva sola discreció, limitar l'accés al lloc web i/o terminar els comptes de qualsevol usuari que infringeixi els drets de propietat intel·lectual d'altres, ja sigui o no hi hagi reincidència d'infracció.
23. Ús Internacional i Compliment Legal
23.1 Accessibilitat Global: El Proveïdor reconeix que www.tourismembassy.com és accessible a usuaris de tot el món. No obstant això, no tots els serveis o característiques proporcionats al lloc web poden estar disponibles o ser apropiats en totes les jurisdiccions. El Proveïdor no fa cap representació que els materials al lloc web siguin apropiats o disponibles per a ús en llocs fora de la jurisdicció del Proveïdor, i accedir a ells des de territoris on el seu contingut és il·legal està prohibit.
23.2 Compliment amb Lleis Locals: Els usuaris són responsables de complir amb totes les lleis i regulacions locals aplicables al seu ús del lloc web i serveis, incloent però no limitat a, lleis relatives a la conducta en línia, contingut acceptable, i l'exportació de dades cap i des del país de residència de l'usuari. Els usuaris acorden no utilitzar el lloc web d'una manera que viole aquestes lleis o regulacions.
23.3 Control d'Exportacions: L'ús del lloc web i la transmissió de dades, informació, programari i altres materials a través del lloc web poden estar subjectes a lleis d'exportació i importació de diversos països, inclosos aquells de la Unió Europea i els seus estats membres, i els Estats Units. Els usuaris acorden complir estrictament amb totes aquestes lleis i regulacions i reconeixen que tenen la responsabilitat d'obtenir autoritzacions per a exportar, reexportar o importar segons sigui necessari.
23.4 Sensibilitats Jurisdiccionals: Els usuaris reconeixen que el Proveïdor no és responsable de cap fallada en complir amb qualsevol llei o regulació fora de la jurisdicció del Proveïdor. A més, els usuaris acorden que qualsevol contingut que contribueixin a la plataforma no contindrà material il·legal o prohibit al país on resideixen. El Proveïdor es reserva el dret d'eliminar contingut que es consideri en violació d'aquesta disposició sense previ avís.
23.5 Variacions de la Llei Aplicable: Mentre aquests Termes estan governats per les lleis del país de registre del Proveïdor, els usuaris accepten que els principis legals de conflicte de lleis poden requerir l'aplicació de lleis d'una altra jurisdicció per a casos específics o problemes sorgits de o relacionats amb l'ús del lloc web i els seus serveis.

25. Limitació de Responsabilitat
25.1 Exclusió de Certs Danys: En la màxima mesura permesa per la llei aplicable, en cap cas el Proveïdor, els seus afiliats, directors, funcionaris, empleats, agents, proveïdors o llicenciadors seran responsables per qualsevol dany indirecte, incidental, especial, conseqüencial o punitiu, o qualsevol pèrdua de beneficis

 o ingressos, ja sigui incorreguda directament o indirectament, o qualsevol pèrdua de dades, ús, bona voluntat o altres pèrdues intangibles, sorgides de o en connexió amb:

L'ús o incapacitat d'usar el lloc web o serveis.
Qualsevol conducta o contingut de qualsevol tercer al lloc web.
Qualsevol accés no autoritzat, ús o alteració de dades.
Qualsevol contingut obtingut del lloc web.
Qualsevol error o omissió en l'operació o transmissió del lloc web.
Qualsevol interrupció, suspensió, modificació o discontinuació del lloc web o serveis.
25.2 Limitació de Danys Directes: En cap cas, la responsabilitat total del Proveïdor, ja sigui en contracte, garantia, agravio (incloent negligència, ja sigui activa, passiva o imputada), responsabilitat per productes, responsabilitat estricta o altra teoria, sorgida de o relacionada amb aquests Termes o l'ús o incapacitat d'usar el lloc web o serveis excedirà la quantitat pagada per l'usuari, si n'hi ha, al Proveïdor per l'ús del lloc web o serveis durant els dotze (12) mesos immediatament anteriors a l'esdeveniment que va donar lloc a aquesta responsabilitat.

25.3 Base de l'Acord: L'usuari reconeix i acorda que el Proveïdor ha ofert els seus productes i serveis, establert els seus preus i entrat en aquests Termes en dependència de les exencions de garantia i les limitacions de responsabilitat establertes aquí, que les exencions de garantia i les limitacions de responsabilitat establertes aquí reflecteixen una assignació raonable i justa de risc entre l'usuari i el Proveïdor, i que les exencions de garantia i les limitacions de responsabilitat establertes aquí formen una base essencial de l'acord entre les parts.

25.4 Excepcions: Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió o limitació de certs danys, de manera que algunes de les limitacions i exclusions establertes anteriorment poden no aplicar-se a l'usuari. No obstant això, en la mesura en què qualsevol disposició d'aquesta clàusula estigui prohibida per qualsevol llei aplicable, aquesta disposició serà ineficaç en la mesura d'aquesta prohibició sense invalidar la resta d'aquesta clàusula o els Termes.
26 Ús de Cookies
26.1 Recol·lecció d'Informació: En utilitzar el lloc web www.tourismembassy.com, vostè consent l'ús de cookies i tecnologies similars per recopilar informació sobre la seva navegació i interacció amb el lloc. Aquesta informació pot incloure, però no es limita a, dades sobre el seu dispositiu, ubicació, comportament de navegació, preferències i activitats al lloc.

26.2 Propòsits: Les cookies s'utilitzen per a diversos propòsits, incloent millorar l'experiència de l'usuari, personalitzar contingut i anuncis, analitzar el rendiment del lloc i proporcionar característiques de xarxes socials. La informació recopilada per les cookies també pot ser utilitzada per a fins de seguretat i prevenció de frau.

26.3 Control de Cookies: Vostè té l'opció de controlar i gestionar l'ús de cookies en qualsevol moment ajustant la configuració del seu navegador. Pot triar acceptar o rebutjar cookies, així com eliminar cookies ja emmagatzemades al seu dispositiu. Tingui en compte que deshabilitar les cookies pot afectar certes característiques del lloc i limitar la seva experiència d'usuari.

26.4 Consentiment: En continuar utilitzant el lloc web www.t

ourismembassy.com, vostè consent l'ús de cookies d'acord amb aquesta política. Si no accepta l'ús de cookies o desitja retirar el seu consentiment, si us plau deixi d'utilitzar el lloc i ajusti la seva configuració de navegador com s'indica anteriorment.

26.5 Modificacions: Aquesta política de cookies pot ser actualitzada periòdicament per reflectir canvis en les pràctiques de recol·lecció i ús d'informació. Els canvis a aquesta política seran publicats al lloc web, i el seu ús continuat del lloc després de la publicació d'aquests canvis constitueix la seva acceptació d'aquests canvis.

27 Privadesa de Dades Personals
27.1 Recol·lecció i Processament de Dades: El proveïdor es compromet a recopilar i processar les dades personals dels usuaris de manera transparent, justa i segura, d'acord amb la seva Política de Privadesa. Les dades personals recopilades poden incloure, però no es limiten a, informació com el nom, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon i altra informació identificable.

27.2 Ús de Dades: Les dades personals dels usuaris s'utilitzaran únicament per als fins pels quals van ser recopilades, com proporcionar serveis, personalitzar l'experiència de l'usuari, comunicar-se amb els usuaris, gestionar comptes i complir amb obligacions legals i reglamentàries.

27.3 No Reventa de Dades: El proveïdor es compromet a no revendre, llogar o compartir les dades personals dels usuaris amb tercers amb fins comercials sense el consentiment explícit dels usuaris afectats. Les dades personals només seran divulgades a tercers en la mesura necessària per proporcionar els serveis sol·licitats pels usuaris o segons el que requereixi la llei.

27.4 Seguretat de Dades: El proveïdor implementarà mesures de seguretat apropiades per protegir les dades personals contra l'accés no autoritzat, ús indegut, divulgació, alteració o destrucció. Això inclou l'ús de protocols de xifrat, firewalls, controls d'accés i altres pràctiques estàndard de seguretat de la indústria.

27.5 Consentiment: En utilitzar el lloc web www.tourismembassy.com i proporcionar les seves dades personals, els usuaris consenten la recol·lecció, processament i ús de les seves dades d'acord amb aquesta clàusula i la Política de Privadesa del proveïdor.

27.6 Drets de l'Usuari: Els usuaris tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les, eliminar-les o limitar el seu processament, d'acord amb les lleis aplicables de protecció de dades. Els usuaris poden exercir aquests drets contactant el proveïdor en els detalls de contacte proporcionats al lloc web.

27.7 Modificacions: Aquesta clàusula de privadesa de dades pot ser actualitzada periòdicament per reflectir canvis en les pràctiques de recol·lecció i ús de dades. Els canvis a aquesta clàusula seran publicats al lloc web, i l'ús continuat del lloc per part dels usuaris després de la publicació d'aquests canvis constitueix l'acceptació d'aquests canvis.

28 Contacte
Per a qualsevol pregunta sobre aquests Termes o qualsevol altra pregunta o inquietud relacionada amb el lloc web o els serveis, si us plau contacteu amb el Proveïdor en els detalls de contacte proporcionats al lloc web. El Proveïdor s'esforçarà per respondre ràpidament a totes les preguntes o inquietuds i resoldre els problemes de manera satisfactòria.


29 Conclusió


Gràcies per prendre's el temps de llegir atentament aquests Termes i Condicions d'Ús. En utilitzar el lloc web www.tourismembassy.com i els serveis associats, vostè accepta estar subjecte a aquests Termes. Si no accepta aquests Termes, si us plau no utilitzi el lloc web o els serveis. Si té alguna pregunta o inquietud sobre aquests Termes, si us plau contacteu amb el Proveïdor en els detalls de contacte proporcionats al lloc web.

© 2013-2024 Tourismembassy

Tourismembassy.com Version Beta 3.0.1